Zarządzanie kryzysowe

Błędnie zdefiniowane cele, słaba jakość pracy, niskie kwalifikacje kadry zarządzającej, błędna komunikacja czy wadliwa struktura organizacyjna to tylko niektóre z przyczyn kryzysów, które dosięgają wiele firm.

Sytuacje kryzysowe mogą dotknąć wszystkie przedsiębiorstwa, bez względu na branżę czy wielkość firmy. Z jednej strony sytuacje problematyczne mogą dotyczyć całej firmy i wpływać na każdy jej element, najczęściej na skutek nagłych wydarzeń zewnętrznych. Z drugiej strony z kolei mogą być to sytuacje kryzysowe dotyczące tylko niektórych płaszczyzn firmy.

Zdajemy sobie sprawę, że zarządzanie kryzysowe stanowi niesamowite wyzwanie, dlatego też oferujemy wsparcie w warunkach kryzysu w każdej firmie i każdej sytuacji.

Nasi specjaliści posiadają niezbędną wiedzę formalną a także doświadczenie i praktyczne umiejętności dotyczące analizy, przygotowywania i wdrażania programów naprawczych.

Opracowane przez nas strategie zarządzania w przypadku kryzysu, pomagają zminimalizować szkody i straty, a także zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia kolejnego kryzysu, a także całkowicie zapobiec wpłynięciu kryzysu na firmę.

Pierwszą czynnością, jaką podejmujemy jest dogłębna analiza i diagnoza problemu. Szukamy przyczyny kryzysu, jego początków, wyodrębniamy najbardziej zagrożone obszary czy elementy działalności firmy i staramy się przewidzieć skutki kryzysu.

Następnie nasi specjaliści przygotowują plan naprawczy, opracowują strategię postępowania, przygotowują procedury i wdrażają plany w życie.

Każdy etap naszej pracy konsultowany jest z klientem. Na bieżąco informujemy o postępach prac oraz kolejnych krokach podejmowanych w celu walki z kryzysem.

Kolejnym etapem jest stopniowe minimalizowanie zasięgu kryzysu i chronienie przedsiębiorstwa. Po załagodzeniu kryzysu i zmniejszeniu jego szkodliwości, nasi specjaliści przystępują do stopniowego likwidowania wszystkich szkód, dzięki czemu przywracają normalny tor funkcjonowania firmy.

Zdobyte doświadczenia pozwalają nam też sformułować wnioski na przyszłość i podzielić się z klientem radami, których wdrożenie w życie firmy pozwoli na uchronienie się przed kolejną sytuacją kryzysową.

telefon783 498 068

Critical System Solution

e-mailbiuro@css.biz.pl