Szkolenia

Przeprowadzamy indywidualne szkolenia według potrzeb naszych klientów. Nasi specjaliści i doświadczeni szkoleniowcy w sposób systematyczny rozwijają wiedzę, umiejętności i postawy klientów – konieczne do właściwego wykonywania przez nich obowiązków i prosperowania firmy. Wszystko, co przygotowujemy jest dostosowywane do potrzeb klienta, do każdego z nich podchodzimy indywidualnie.

Przygotowanie szkolenia rozpoczynamy od godzinnego i bezpłatnego audytu w firmie klienta. Uważnie i bacznie obserwujemy działalność firmy, procesy, procedury i system pracy. Dogłębna analiza pozwala nam na wskazanie elementów, które wymagają naprawy i zmian. Wtedy też ustalamy wraz z klientem na jakiej płaszczyźnie możemy pomóc i przygotowujemy dedykowane temu szkolenie.

Ustalamy także kto powinien zostać przeszkolony i na rozwijanie jakich kompetencji należy zwrócić uwagę, aby uczestnicy skorzystali ze szkolenia jak najpełniej. Ustalając tematykę szkolenia, przede wszystkim bierzemy pod uwagę cele, które mają być osiągnięte.

Po przeprowadzonej analizie potrzeb szkoleniowych skupiamy się na zaprojektowaniu planu szkolenia. Staramy się, by był on jak najbardziej elastyczny i dostosowany do aktualnych potrzeb klientów.

Następnie przygotowujemy materiały szkoleniowe. Zdajemy sobie sprawę, że jednocześnie brak materiałów, jak i ich nadmiar, są przeszkodą w efektywnej nauce. Nie podążamy więc utartymi szlakami. Nie przygotowujemy prezentacji, która później jest przedstawiana każdemu zainteresowanemu. Lubimy wyzwania i nowoczesne metody szkoleniowe, które dobieramy odpowiednio według oczekiwań klienta.

Sam udział w szkoleniu jest dopiero początkiem, fundamentem. Dążymy do tego, by nasi klienci jak najszybciej zaczęli stosować zdobytą wiedzę w praktyce. W związku z tym staramy się badać postępy we wdrażaniu zaproponowanych na szkoleniu rozwiązań a także wspierać uczestników w praktycznym wykorzystywaniu wiedzy.

telefon783 498 068

Critical System Solution

e-mailbiuro@css.biz.pl