Doradztwo biznesowe

Nasza firma posiada wieloletnie doświadczenie dzięki kadrze wyspecjalizowanych pracowników w szeroko rozumianym biznesie. Dzięki temu nasze doradztwo biznesowe jest niepowszechne, ponieważ opieramy się na nowatorskim podejściu wraz z indywidualizowaną oceną sytuacji. kadry

Nasi klienci bardzo chętnie wykupują pakiety godzinowe, które umożliwiają indywidualne spotkania w siedzibach swoich firm. Podczas tych spotkań omawiane są bieżące cele, założenia oraz problem.

W I etapie doradztwa biznesowego, nasi pracownicy skupiają się na szeroko rozumianym poznaniu firmy, branży klienta. Następnie przygotowywany jest krótki raport, który pokazuje aktualną sytuację firmy, zawierający wstępne propozycje modyfikacji dotychczasowych działań firmy.

W kolejnych spotkaniach, nasz pracownik podczas rozmowy, pogłębia wiedzę naszego klienta w zakresie danej branży.

Wspólnie z klientem tworzymy strategię marketingową optymalizującą zwiększenie zysków, pokazując, jaką drogą powinien iść nasz klient, aby osiągnąć upragniony sukces.

profit_ULJSW przeciwieństwie do coachów biznesowych, którzy z góry wiedzą, co klient ma zrobić, my opieramy nasz system na rozmowie z naszym klientem. Jeżeli osoba zainteresowana współpracą z nami, nie jest przekonana do działań, które proponujemy - nie wywieramy nacisku na tą osobę, pomimo tego, iż niektóre działania mogą przynieść korzyści. Wówczas staramy się znaleźć inne rozwiązanie dla naszego klienta/partnera, nadal rozwijając jego wiedzę w swojej branży.

Głównym wyznacznikiem naszego działania jest wskaźnik zadowolenia klienta oraz wskaźnik zwiększenia obrotów firmy.

Staramy się również wprowadzać pewne ulepszenia dotyczące działań klienta pod względem pracowników, zatrudnienia czy pozyskiwania klientów oraz ich obsługi.

Jak widać, nasze doradztwo biznesowe jest innym wymiarem doradztwa oraz znacząco odbiega od powszechnie przyjętych form w tym zakresie. Sprawiając, że ludzie są zadowoleni, odzyskują wewnętrzny potencjał działania, który czasem zanika przez zmęczenie materiału lub zagubienie w biznesie.

telefon783 498 068

Critical System Solution

e-mailbiuro@css.biz.pl